πουλιά παντού

29.7.16

πως ένα κάτι
δίπλα σε ένα

κάτι άλλο
μπορεί να είναι

τόσο ουράνιο
όσο σιχαμερό

No comments:

Post a Comment